Våra tjänster – Företag

Våra tjänster riktar sig främst till mindre och medelstora företag.

Bokslut och årsredovisning

När den löpande bokföringen, är gjord är det dags för bokslut. Vi hjälper er att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning.

Deklaration

Vi hjälper dig att se till att allt blir rätt. Du överlämnar allt material till oss, vi lägger in uppgifterna i ett skatteprogram och får ut en prognos av hur din privata inkomst och skatt verkar bli.  Tillsammans antingen på kontoret eller via telefon diskuterar vi om du bör påverka resultatet och i så fall hur innan den lämnas in till Skatteverket. Deklarationsperioder för företagare är varje månad, varje kvartal eller en gång om året.

Elektronisk momsredovisning

Momsdeklarerar elektroniskt.

Löpande bokföring

Vi sköter din löpande bokföring så Du kan lägga din tid på att utveckla ditt företag.

Bolagsbildning

Vi hjälper Dig att nyregistrera aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Vi upprättar då samtliga registreringshandlingar samt sköter all kontakt med Bolagsverket. Under tiden handläggningen pågår kan bolaget EJ användas.

 

Kontakta oss för pris och rådgivning.